DISKRIMINACIJOS PILIETYBĖS PAGRINDU SAMPRATA: LYGINAMOJI TARPTAUTINĖS MOKESČIŲ TEISĖS IR EUROPOS BENDRIJOS TEISĖS ANALIZĖ

DISKRIMINACIJOS PILIETYBĖS PAGRINDU SAMPRATA: LYGINAMOJI TARPTAUTINĖS MOKESČIŲ TEISĖS IR EUROPOS BENDRIJOS TEISĖS ANALIZĖ

Advokatas dr. Herkus Gabartas

Skaitykite straipsnį PDF formatu

Santrauka

Piliečių diskriminacijos draudimo principas skelbia, kad visi įstatymai turi būti taikomi vienodai visiems asmenims nepaisant jų pilietybės. Šiame straipsnyje autorius aiškinasi, kaip Europos Bendrijos valstybės narės šį bendro pobūdžio principą interpretuoja ir taiko nacionalinio tiesioginio apmokestinimo kontekste.
Visose tarp Europos Bendrijos valstybių narių sudarytose dvišalėse tarptautinio dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse yra įtvirtina piliečių diskriminacijos draudimo principas. Šis principas skelbiamas ir Europos Bendrijos steigimo sutartyje. Pasitelkdamas lyginamąjį metodą, straipsnyje autorius analizuoja, kaip diskriminacija pilietybės pagrindu yra suprantama pagal tarptautinės mokesčių teisės ir Europos Bendrijos teisės nuostatas. Straipsnio pabaigoje apibendrinami esminiai šių dviejų teisės šaltinių panašumai ir skirtumai bei atskleidžiamos pagrindinės problemos, kylančios iš nevienodo diskriminacijos draudimo principo interpretavimo tarptautinėje mokesčių teisėje ir Europos Bendrijos teisėje.