Dėl VMI teisės perkelti A klasės pajamas nuo mokestį išskaičiuojančio juridinio asmens jo akcininkui

Pagal GPM įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas taisykles, pareiga apskaičiuoti ir sumokėti GPM iš A klasės pajamų tenka šį mokestį išskaičiuojančiam asmeniui. Tačiau tam tikrais atvejais VMI nesilaiko šios taisyklės, argumentuodama, kad nustačius Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnio 1 dalyje nurodytas aplinkybes (mokesčio vengimas, piktnaudžiavimas teisėmis), prievolė apskaičiuoti ir sumokėti mokestį tenka mokesčio mokėtojui, o ne mokestį išskaičiuojančiam asmeniui.

Teismų praktika teigia, jog vien nustatymas, kad atitinkamų mokestinių teisinių santykių kvalifikavimui mokesčio mokėtojo sudarytas sandoris ar ūkinė operacija sudaryti turint (vienintelį) tikslą gauti mokestinę naudą, savaime neeliminuoja mokestį išskaičiuojančio asmens pareigos nuo gyventojo A klasės pajamų išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti atitinkamas mokesčių sumas. Įstatymai savaime nesuteikia teisės atitinkamas mokestines prievoles paskirstyti kitiems asmenims, nei tiems, kurie eksplicitiškai nurodyti atitinkamo mokesčio įstatyme.

Tačiau mokestį išskaičiuojančio asmens prievolė išskaičiuoti mokesčių mokėtojo mokestį ir jį sumokėti į biudžetą gali būti perkelta mokesčio mokėtojui tuo atveju, jei toks neperkėlimas pažeistų mokesčių mokėtojų lygybės, teisingumo, visuotinio privalomumo, sąžiningumo principus ir (ar) neatitiktų protingumo bei teisingumo kriterijų, kurių turi būti paisoma ir mokesčių administratoriui administruojant mokesčius. Šis vertinimas atliekamas atsižvelgiant į konkrečiame mokestiniame santykyje susiklosčiusias individualias aplinkybes. Tai yra išimtis iš bendros taisyklės ir ji gali būti taikoma tik išskirtiniais atvejais.

Kai mokesčio mokėtojas, fizinis asmuo, buvo ne tik bendrovės (mokestį išskaičiuojančio asmens) akcininkas, bet kartu su kitais asocijuotais asmenimis kontroliavo šią bendrovę bei darė įtaką bendrovės sprendimams, tokiu atveju gali būti svarstoma pareiga perkelti mokesčio naštą. Be to, palūkanų forma išmokant pajamas buvo veikiama išimtinai mokesčių mokėtojo (akcininko) interesais, o pajamos buvo išmokėtos iš bendrovės veiklos lėšų, t. y. šios sumos nebuvo lėšos, kurios gali būti išmokamos Lietuvos vieneto dalyviams, (pvz., dividendai, įnašų grąžinimas ar kt.).

Arūnas Šidlauskas

mokestinių ginčų advokatas