BUHALTERIO ATSAKOMYBĖ

Buhalterio atsakomybė

Advokatas Arūnas Šidlauskas

Skaitykite straipsnį PDF formatu

Santrauka

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 19 straipsnio pakeitimas, pagal kurį įmones finansines ataskaitas be vadovo taip pat pasirašo įmonės vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti asmenys, galintys tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą. Šis pakeitimas sukėlė daug diskusijų ir nuogąstavimų buhalterių visuomenėje, prokurorai jau gąsdina buhalterius baudžiamosiomis bylomis, todėl šiame straipsnyje ir norėtųsi panagrinėti, kokias papildomas pareigas buhalteriams ar apskaitą tvarkančioms įmonėms užkrovė minėtas įstatymo pakeitimas.