BENDROVIŲ REORGANIZAVIMO MOKESTINIAI ASPEKTAI

Bendrovių reorganizavimo mokestiniai aspektai

Advokatas Arūnas Šidlauskas

Read this article in PDF format

Santrauka

Siekdami atriboti verslą nuo turto ir taip išskaidyti riziką ar tam tikrais atvejais konsoliduoti verslus, akcininkai vykdo bendrovių atskyrimus ar reorganizacijas. Tokie verslo pertvarkymai turi būti atliekami prieš tai įvertinus ne tik teisinius, bet ir mokestinius aspektus. Lietuvos mokesčių įstatymai suteikia galimybę atlikti verslo pertvarkymus, nesukeliant papildomų mokestinių prievolių nei tokiuose pertvarkymuose dalyvaujančioms bendrovėms, nei jų akcininkams. Šiame straipsnyje aptarsime pagrindinius mokestinius reorganizavimų bei atskyrimų aspektus.