BAUDŲ SKYRIMO IR DELSPINIGIŲ SKAIČIAVIMO TVARKA MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS

BAUDŲ SKYRIMO IR DELSPINIGIŲ SKAIČIAVIMO TVARKA MOKESČIŲ MOKĖTOJAMS

Advokatas Arūnas Šidlauskas

Santrauka

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (VMI) įsakymu Nr. VA-25 yra patvirtinusi baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodiką (Metodika), kuri taikoma mokesčių mokėtojams, pažeidusiems mokesčių įstatymus.  Ši  Metodika  buvo  parengta  siekiant  suvienodinti mokesčių inspekcijos teritoriniuose skyriuose taikomą praktiką, skiriant baudas ir skaičiuojant delspinigius, kuri dėl kriterijų neapibrėžtumo  įvairiose  apskrityse skyrėsi. Metodikoje yra apibrėžti  kriterijai, kuriais  remdamasis  mokesčių administratorius  parenka  baudos  dydį,  pradeda  skaičiuoti delspinigius, tačiau palikta erdvės ir mokesčio administratoriui  subjektyviai, atsižvelgiant į kitas svarbias aplinkybes, spręsti – didinti ar mažinti baudos dydį.

Metodikoje plačiau paaiškintas ne tik baudų pagal Mokesčių administravimo įstatymą (MAĮ), bet ir pagal  kitus įstatymus taikymas, t. y. pagal  Valstybinio socialinio draudimo įstatymą, Pridėtinės vertės mokesčio įstatymą, ir pateikiami atitinkami pavyzdžiai.