Ar vertybinių popierių įsigijimas yra ekonominė veikla PVM prasme

Pagal nusistovėjusią Europos Teisingumo Teismo (toliau- ETT) praktiką, paprastas kitų vertybinių popierių įsigijimas, turėjimas ir pardavimas nėra ekonominė veikla PVM direktyvos prasme. Paprasčiausias kitų bendrovių akcijų įsigijimas, nėra turto naudojimas, siekiant gauti nuolatinių pajamų, nes iš šio akcijų turėjimo gauti dividendai yra paprasčiausiai nuosavybės turėjimo rezultatas, o ne ekonominės veiklos padarinys. Todėl, jei tokia veikla savaime nėra ekonominė veikla minėtos direktyvos prasme, taip pat yra ir su šių akcijų pardavimu.

Tačiau, ETT yra pasisakęs, kad sandoriai dėl akcijų ar kitų vertybinių popierių patenka į PVM taikymo sritį, kai jie atliekami vykdant komercinę vertybinių popierių prekybą, t. y. sandoriai su vertybiniais popieriais gali būti ekonominės veiklos sandoriai. Tai yra tokie sandoriai, kuriais gaunamos nuolatinės pajamos iš veiklos, peraugančios paprastą vertybinių popierių įsigijimą ir pardavimą, tokios kaip komercinės vertybinių popierių prekybos sandoriai.

Skaičiuojant PVM atskaitos procentą, finansiniai sandoriai turi būti laikomi atsitiktiniais tiek, kiek jie apima tik labai ribotą apmokestinamų PVM prekių bei paslaugų naudojimą, o tas faktas, jog iš finansinių sandorių gaunamos pajamos yra didesnės už pagrindinės veiklos pajamas, nėra pakankamas, kad neleistų jų klasifikuoti kaip atsitiktinių sandorių. PVM mokėtojas, mokesčių administratoriui pareikalavus, privalo pats įrodyti, kad jo įsigytos prekės ar paslaugos, kurių pirkimo ar importo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą, yra susijusios su jo vykdoma ar numatoma vykdyti nurodyta PVM apmokestinama veikla.

Arūnas Šidlauskas
Mokestinių ginčų advokatas