Ar tikrai negalite pasinaudoti investicijų lengvata?

Pagal Pelno mokesčio įstatymą (PMĮ), įmonės investicijos į ilgalaikį turtą, skirtą naujų, papildomų produktų gamybai ar paslaugų teikimui, gamybos/paslaugų pajėgumų didinimui ar esamo proceso esminiam pagerinimui laikomos investiciniu projektu, kas įgalina sumažinti apmokestinamąjį pelną 50 procentų.

 

Investicijos gali būti padarytos į efektyvesnius gamybos įrengimus, su tuo susijusius atliekų tvarkymo procesų pagerinimus, kompiuterines verslo valdymo, apskaitos bei sandėlio valdymo programas, programinę įrangą, įgalinančią efektyviau spręsti įmonės veiklos procesus. Tokiu būdu, investiciniam projektui gali būti priskirtas gamybos ar paslaugų procese dalyvaujantis turtas, būtinas veiklos procesams vykdyti ir aptarnauti, didinantis darbo našumą ir produktyvumą.

Netgi naujos veiklos įdiegimas įmonėje, kurios metu kuriamos naujos darbo vietos, perkami kompiuteriai ir programinė įranga, gali būti laikoma investicinio projekto reikalavimus atitinkančiu turtu.

Todėl vertėtų dar kartą peržiūrėti atliktas investicijas (iki 5 metų atgal) ir įvertinti jas investicinio projekto atžvilgiu. Gauta nauda gali būti ne tokia ir maža – iki 7,5 proc. sumažėjęs efektyvus pelno mokesčio tarifas.