AR LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYME ĮTVIRTINTA DIVIDENDŲ APMOKESTINIMO TVARKA PRIEŠTARAUJA EUROPOS BENDRIJOS TEISEI?

AR LIETUVOS RESPUBLIKOS PELNO MOKESČIO ĮSTATYME ĮTVIRTINTA DIVIDENDŲ APMOKESTINIMO TVARKA PRIEŠTARAUJA EUROPOS BENDRIJOS TEISEI?

Advokatas dr. Herkus Gabartas

Skaitykite straipsnį PDF formatu

Santrauka
Straipsnyje nagrinėjama vadinamųjų „užsienio dividendų“ mokestinės diskriminacijos problema. Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas apmokestinimo tikslais diferencijuoja dividendus, kuriuos Lietuvos įmonės paskirsto kitoms Lietuvos įmonėms (akcininkėms), ir dividendus, kuriuos Lietuvos įmonės paskirsto kitoms užsienio įmonėms (įskaitant Europos Sąjungos valstybių narių įmones kaip akcininkes), pastarųjų dividendų nenaudai. Analogiškai diferencijuojami dividendai, kuriuos Lietuvos įmonės, kaip akcininkės, gauna iš kitų Lietuvos įmonių, ir dividendai, kuriuos Lietuvos įmonės, kaip akcininkės, gauna iš kitų užsienio įmonių (įskaitant Europos Sąjungos valstybių narių įmones). Autoriaus nuomone, tokia dividendų apmokestinimo tvarka, kai „vietiniai“ dividendai apmokestinami palankiau nei „užsienio“ dividendai, akivaizdžiai diskriminuoja „užsienio kapitalo“ Lietuvos įmones ir todėl potencialiai prieštarauja acquis communautaire reikalavimams.