Ar deklaravote gyvenamąją vietą, jei planuojate pasinaudoti GPM lengvata

Atėjus gyventojų pajamų deklaravimo laikui, dažnai sulaukiame paklausimų dėl galimybės pasinaudoti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvata, jei abu ar vienas iš sutuoktinių nebuvo deklaravę parduotame būste gyvenamosios vietos.

GPM įstatymas nustato, kad 10 metų nuosavybėje neišlaikyto gyvenamojo būsto pardavimo pajamos gali būti priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms tik tuo atveju, kai pajamos yra gautos pardavus gyvenamąjį būstą (įskaitant jam priskirtą žemę), kuriame gyventojas pastaruosius 2 metus iki būsto pardavimo teisės aktų nustatyta tvarka buvo deklaravęs gyvenamąją vietą.

Tai reiškia, kad jeigu abu sutuoktiniai tame būste buvo deklaravę gyvenamąją vietą paskutinius 2 metus, būsto pardavimo pajamų prieaugis būtų jiems neapmokestinamas. Tuo tarpu, kaip gan dažnai būna, jeigu vienas iš sutuoktinių nebuvo deklaravęs gyvenamosios vietos parduotame būste visiškai ar nustatytą laikotarpį (neatsižvelgiant į tai, kad ten faktiškai gyveno), pajamų prieaugis tokiam sutuoktiniui apsimokestina.

Ir deja, bet tokiems asmenims nei mokesčių administratoriaus nei teismų praktika nėra palanki. Kaip nurodo VMI, gyvenamosios vietos deklaravimo sąvoka ir gyvenamosios vietos sąvoka yra skirtingos ir negali būti tapatinamos. Turto pardavimo pajamų nepripažinimo/pripažinimo neapmokestinamosiomis pajamomis reguliuoja GPM įstatymas, todėl net ir teismui pripažinus, kad butas buvo sutuoktinio gyvenamoji vieta ir/ar kad tai buvo šeimos turtas, ši aplinkybė neturi reikšmės vertinant sutuoktiniui tenkančios buto pardavimo pajamų dalies apmokestinimą pagal GPM įstatymą.

Atitinkamai, sutuoktiniui, nedeklaravusiam gyvenamosios vietos, tenkančios buto pardavimo pajamos (1/2, jeigu vedybų sutartyje nenustatyta kitaip) apmokestinamos.

Mokestinių ginčų advokatas Arūnas Šidlauskas

www.lawhouse.lt | https://www.linkedin.com/in/arunas-sidlauskas-237359b/