Ar dar yra galimybių individualią veiklą vykdantiems asmenims deklaruoti ne visas pajamas

Individualia veikla užsiimantys asmenys neturi daug galimybių deklaruoti ne visas pajamas, jeigu pajamas gauna iš Lietuvos juridinių asmenų, kadangi pastarieji turi prievolę teikti duomenis VMI. Kiekvienas iš mūsų, atsidaręs VMI elektroninės deklaravimo sistemos langą, gali matyti trečiųjų asmenų VMI pateiktus duomenis, kuriuose atsispindi įmonių išmokėtos lėšos už prekes ir paslaugas, draudimo įmokos, dividendai, palūkanos, vertybinių popierių realizavimo pajamos. Praktika rodo, kad nemažai įmonių vis dar nepateikia  duomenų VMI, todėl jeigu pajamas individualia veikla užsiimantys asmenys deklaruotų tik pagal trečiųjų asmenų pateiktus duomenis, dalis pajamų liktų nedeklaruotos.

VMI taip pat gauna informaciją iš ES šalių apie Lietuvos gyventojų atlyginimus, valdomą nekilnojamąjį turtą ir pajamas iš jo, direktorių atlyginimus, pensijas ir kitą informaciją bei duomenis apie lietuvių sąskaitas kredito įstaigose, likutį sąskaitose ir jų apyvartą iš daugelio kitų užsienio šalių. Todėl paslėpti iš užsienio gaunamas pajamas taip pat darosi vis sunkiau.

Jeigu individualia veikla užsiimantys asmenys pajamas gauna iš kitų fizinių asmenų, tuomet susekti tokių asmenų pajamas gerokai sudėtingiau, kadangi paprastai tokiu atveju neišrašomos sąskaitos, atsiskaitoma grynais pinigais. Tokios pajamos dažniausiai nepatenka į oficialias deklaracijas. Tačiau reikia pažymėti, kad VMI jau keletą metų intensyvina kontrolės veiksmus, kiek tai susiję su netiesioginiais mokesčio bazės nustatymo būdais, t.y. kai oficialios pajamos nepagrindžia turėtų išlaidų. Tokių bylų skaičius pradėjo didėti nuo 2016 metų ir 2019 metais vien Mokestinių ginčų komisija nagrinėjo mokestines bylas dėl GPM sumų priskaičiavimo už 20,4 mln. eurų, iš kurių daugiau nei pusė sudarė bylos susijusios su netiesioginiais mokesčio bazės nustatymo būdais ir taikant turinio viršenybės prieš formą principą. VMI atlieka ir gyventojų rizikingumo vertinimą, analizuodama gyventojų deklaracijų duomenis bei duomenis gaunamus iš trečiųjų šaltinių – bankų, Registrų centro, Regitros, notarų, užsienio ir kitų bei pasirenka tikrinamų gyventojų grupes.

Dar mažiau galimybių nedeklaruoti gaunamų pajamų turi gyventojai, įsiregistravę PVM mokėtojais: jie privalo teikti VMI ir PVM sąskaitų registrus ir tiekimo į ES šalis ataskaitas, o VMI turi galimybę sulyginti gyventojų teikiamus duomenis su tiekėjų ar pirkėjų duomenimis ar deklaracijomis. Reikia atminti, kad VMI gauna labai daug informacijos apie gyventojų turimą turtą ir pajamas, kurio greitai nesugeba apdoroti ir įvertinti, tačiau tai nereiškia, kad iki mokesčių perskaičiavimo senaties termino (einamieji ir penki metai atgal) VMI nepateiks mokestinių reikalavimų, o tuomet jau būtų skaičiuojami ir delspinigiai bei baudos.

Arūnas Šidlauskas, mokestinių ginčų advokatas