APSKAITOS ĮMONĖS PRIEVOLĖS BANKROTO BYLOJE

Apskaitos įmonės prievolės bankroto byloje

Advokatas Arūnas Šidlauskas

Skaitykite straipsnį PDF formatu

Santrauka

Šį straipsnį paragino parašyti gautas laiškas iš apskaitos paslaugas teikiančios
bendrovės. Bendrovės vadovė nurodė, kad vienam iš jos klientų buvo paskelbtas
bankrotas. Bendrovė sudarė balansą bankroto dienai ir per nustatytą terminą perdavė
visus kliento įmonės dokumentus bankroto administratoriui. Tačiau po dokumentų
perdavimo, bankroto administratorius dar reikalavo parengti visus darbuotojų atleidimui
iš darbo reikalingus dokumentus (apskaičiuoti darbo užmokestį už priverstinę prastovą
nuo bankroto dienos iki jų nurodytos atleidimo iš darbo dienos, apskaičiuoti
kompensacijas už nepanaudotas atostogas, išeitines išmokas, paruošti už šį laikotarpį
darbo laiko apskaitos, darbo užmokesčio žiniaraščius, užpildyti 2-SD pranešimą Sodrai),
paruošti ir pateikti mokesčio deklaracijas FR0573, FR0572 ir FR0600, parengti balansą
ir užpildyti pažymą Garantiniam fondui ir jos priedus. Apskaitos paslaugas teikiančios
bendrovės vadovė prašė paaiškinti, kur baigiasi apskaitos paslaugas teikusios įmonės
atsakomybė jų kliento bankroto atveju.