Aplinkos ministerijos perspėjimas importuotojams ir gamintojams

Valstybinės aplinkos apsaugos tarnybos pareigūnai, gavę duomenis iš Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnų, numato tikrinti įmones už laikotarpį nuo 2011 metų, kurios importuoja bei tiekia Lietuvos rinkai gaminiais pripildytas pakuotes ir/arba apmokestinamuosius gaminius.

 

Susirūpinti turėtų tos įmonės, kurios į Lietuvą tiekia padangas, sveriančias daugiau kaip 3 kg, vidaus degimo variklių degalų ar tepalų filtrus, variklių įsiurbimo filtrus, automobilių hidraulinius amortizatorius, baterijas ar akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones ir alyvas.

Minėtos įmonės turi registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade, teikti deklaracijas, mokėti mokesčius už aplinkos teršimą ir vykdyti gamintojams ir importuotojams LR Atliekų tvarkymo įstatyme nustatytas pareigas.

Už gamintojams ir/ar importuotojams nustatytų pareigų nevykdymą LR Administracinių teisės pažeidimų kodeksas nustato vadovų atsakomybę iki 14 481 eurų. Be to, LR Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme nustatyta, kad už nedeklaruotą apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių kiekį mokestis už aplinkos teršimą skaičiuojamas padidintu tarifu.