A1 PAŽYMĖJIMAI IR SOCIALINĖ APSAUGA TAIKOMA DARBUOTOJAMS LAIKINAI KOMANDIRUOTIEMS Į KITĄ VALSTYBĘ NARĘ

A1 pažymėjimai ir socialinė apsauga taikoma darbuotojams laikinai komandiruotiems į kitą valstybę narę

Advokatas Arūnas Šidlauskas

Skaitykite straipsnį PDF formatu

Santrauka

Praktikoje gan dažnai būna atvejų, kai Lietuvos įmonės darbuotojai laikinai siunčiami (komandiruojami) dirbti į kitoje Europos Sąjungos šalyje registruotą įmonę. Atsižvelgiant į tos šalies teisės aktus, darbdaviui atsiranda prievolė mokėti socialinio draudimo įmokas bei gyventojų pajamų mokestį toje Europos Sąjungos šalyje. Pagal Bendrijos teisės aktus, Europos Sąjungoje judantiems darbuotojams taikomi tik vienos valstybės narės socialinės apsaugos teisės aktai, todėl Lietuvos darbdavys gali komandiruojamam darbuotojui taikyti Lietuvos socialinės apsaugos teisės aktus, kreipdamasis į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnybą dėl A1 pažymėjimo išdavimo, įgalinančio socialinio draudimo įmokas mokėti tik Lietuvoje. Šiame straipsnyje ir apžvelgsime su Europos Sąjungos reglamentų nuostatas, susijusias su komandiruojamų darbuotojų galimybėmis būti atleistiems nuo socialinio draudimo įmokų mokėjimo kitoje ES šalyje ir A1 pažymėjimų išdavimu.